Firma realizuje projekt nr RPO.05.01.00-20-0611/19 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez KOVER Augustów”

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja przychodów, obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz negatywnego wpływu na środowisko przez przedsiębiorstwo „KOVER” poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej i instalację pompy ciepła.

 

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

  1. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
  2. Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na istniejących obiektach
  3. Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego
  4. Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej
  5. Utrzymanie estetyki poprzez instalację na dachu nieruchomości
  6. Przyczynienie się do poprawy środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2

Wartość projektu: 1 863 782,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 022 638,50 zł