Zakład Usług Tapicersko – Krawieckich „KOVER” Jarosław Choroszewski z siedzibą w Augustowie  informuje, że zawarł umowę nr UDA- RPPD.01.03.00-20-0133/17-00 na realizację projektu pn.

Wdrożenie do produkcji fotela do łodzi motorowych o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych„, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z utworzeniem przez firmę Zakład Usług Tapicersko – Krawieckich „KOVER” nowego zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą fotele do łodzi motorowych o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych wpływające na ich wytrzymałość i estetykę. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:

  1. a) budową nowego budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Augustów,
  2. b) zakupem nowoczesnych w skali świata maszyn służących do produkcji foteli tapicerowanych.

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,  w wyniku czego na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt – w postaci fotela do łodzi motorowych o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych, co pozwoli na  osiągniecie zwiększonej wytrzymałości i estetyki wyrobu

Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: Zakład Usług Tapicersko – Krawieckich „KOVER” Jarosław Choroszewski

województwo: podlaskie

miasto:  Augustów

Wartość projektu: 4.173.269,46 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 1.357.160,80 PLN.